EN

PL

TESTAMENT, TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM

Home Dokumenty TESTAMENT, TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM

TESTAMENT:


Dla sporządzenia testamentu zwykłego nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.

W przypadku testamentu z zapisem windykacyjnym konieczne są:

  1. Odpis zwykły księgi wieczystej (-tych), prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta - wybrany z sądu rejonowego wydziału ksiąg wieczystych (wydruk komputerowy nie ma mocy dokumentu !)
  2. Wypis z rejstru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (jak najbardziej aktualny)
  3. Dla spółdzileczego własnościowego prawa do lokalu - zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową
pdf
TESTAMENT