EN

PL

PEŁNOMOCNICTWO

Home Dokumenty PEŁNOMOCNICTWO

PEŁNOMOCNICTWO:


Dla udzielenia pełnomocnictwa nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. w przypadku gdy pełnomocnictwo dotyczy nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu warto mieć ze sobą:

  1. Odpis zwykły księgi wieczystej (-tych), prowadzonej dla nieruchomości gruntowej, lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, dla którego prowadzona jest księga wieczysta lub wydruk komputerowy
  2. Wypis z rejstru gruntów
  3. Dla spółdzileczego własnościowego prawa do lokalu - zaświadczenie o położeniu i powierzchni lokalu wydane przez spółdzielnię mieszkaniową
pdf
PEŁNOMOCNICTWO