EN

PL

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI Z AKTU NOTARIALNEGO

Home Dokumenty OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI Z AKTU NOTARIALNEGO

OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI (MIN. W TRYBIE NAJMU OKAZJONALNEGO):

1. Zwykły rygor

1) Podstawa poddania się egzekucji (np. umowa najmu, umowa o dofinansowanie) – do okazania

2. Rygor z umowy najmu okazjonalnego

1) Umowa najmu okazjonalnego – do okazania
2) Wskazanie innej nieruchomości/lokalu mieszkalnego, w których najemca będzie mógł zamieszkiwać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu
3) Oświadczenie właściciela lokalu/ nieruchomości lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu/nieruchomości o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

pdf
OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI Z AKTU NOTARIALNEGO