EN

PL

Dokumenty

Home Dokumenty

Podstawowym dokumentem koniecznym do okazania notariuszowi jest ważny DOWÓD OSOBISTY lub ważny PASZPORT, na podstawie których to dokumentów notariusz stwierdza tożsamość strony czynności. Notariusz nie może stwierdzić tożsamości na podstawie okazanego e-dowodu.

 

Przy każdej umowie należy określić wartość rynkową przedmiotu umowy, np. wartość lokalu, nieruchomości zabudowanej, działki gruntu.
Przy umowach odpłatnych należy podać cenę, wysokość dopłat lub spłat, termin i sposób zapłaty ceny oraz wydania rzeczy.

Podstawowe dokumenty konieczne do dokonania czynności w formie aktu notarialnego pogrupowano w kolejnych zakładkach. 

1. UMOWY SPRZEDAŻY, DAROWIZNY, ZAMIANY, ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI, DZIAŁU SPADKU, O DOŻYWOCIE
2. OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ RYGOROWI EGZEKUCJI Z AKTU NOTARIALNEGO
3. SŁUŻEBNOŚCI GRUNTOWE, OSOBISTE, PRZESYŁU
4. TESTAMENT, TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM
5. PEŁNOMOCNICTWO
6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA